Som especialistes en la gestió i organització de tota mena d’activitats lúdiques, educatives i esportives dins del món de la FORMACIÓ D’INFANTS, JOVES I ADULTS. Treballem dins els món de l’educació no formal, la nostra tasca pot ajudar tant a escoles, AMPA, entitats municipals, clubs esportius i grups familiars que volen realitzar activitats educatives, lúdiques o esportives en el temps de lleure.

Comptem amb directors, monitors de lleure, animadors socioculturals, tècnics en activitats fisicoesportives, mestres d’educació física, professorat nadiu ( pels “summer camp” ), comptem, en definitiva, amb un equip de persones il·lusionades i amb dedicació especial per tal de poder garantir l'èxit de les vostres activitats.
Dins el nostre projecte educatiu, considerem que els monitors són una peça clau al ser ells els que estan diàriament en contacte amb els més petits. Tenint clar aquest punt, la selecció que fem del personal del nostre equip és molt rigorosa i es tenen en compte tant les seves capacitats, valors, motivacions i imatge. Per tant, podem assegurar l’adequada qualificació de tots ells per tractar amb els alumnes, educant-los en les activitats que es realitzen d’una forma divertida i dinàmica.

 

 

Tots els nostres monitors tenen la formació necessària per a poder portar a terme les diferents activitats, per a cada tipus d’activitat es busca la persona més competent i la que més compleix els requisits desitjats. A part, l’empresa ofereix una formació continuada per a tot el nostre equip, es fan reunions setmanals i s’ofereix un contacte directe.
Oferim un personal expert per a cada activitat, més que capacitat per poder dur-les a terme, i format en l’àmbit extraescolar dels nostres alumnes, realitzant també avaluacions continuades sobre l’activitat en qüestió, essent nosaltres també els que anem realitzant cursos de reciclatge del nostre equip de professionals. Per tant, expressem el nostre compromís i ganes d’emprendre plegats un nou projecte, amb el que totes les parts implicades obtindran de ben segur un valor afegit.